Saabunud kiri: KÜ Tiigi 21 3. väljamaksetaotlus

Asja number: VP-15-0042
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: KÜ Tiigi 21 3. väljamaksetaotlus
Registreeritud: 03.12.2019
Kellele saadetud: Anneli Säälik
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Tartu linn, Tiigi tn 21 KÜ
Saatja kuupäev: 20.11.2019

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Kaspar Alev
Vastamise tähtaeg: 03.01.2020
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
20.11.2019 kuni 19.11.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus