Saabunud kiri: Tartu linna üldplaneering 2030+

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.1 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) füüsiliste isikutega
Teema: Tartu linna üldplaneering 2030+
Registreeritud: 11.09.2017
Kellele saadetud: Urmas Ahven, Indrek Ranniku
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik JG
Saatja kuupäev: 11.09.2017

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Ruth Plakk
Vastamise tähtaeg: 11.10.2017
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12
Piirangu lõpukuupäev: 10.09.2092