E-post Hinnapäring

Asja number: RH-18-363
Vastutaja: Marko Metsma
Saaja: toner@tonerprojekt.ee
Koopia: vello.sova@tinterprojekt.ee
Teema: Hinnapäring
Saadetud: 12.11.2018
Failid: HD Lisa tehniline kirjeldus_Kalda_tee.doc ( 707 kb )
Töövõtulepingu_tingimused_Kalda_tee.docx ( 51 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Hide details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Meie nr 4-6/RH-18-363

Hinnapäring


Asja viide: RH-18-363

Kutse hinnapakkumusel osalemiseks

Arvestades Tartu linna hankekorra § 9 lg 1  kutsub Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond Teid osalema „Kalda tee (lõigus Sõpruse pst ring – Luha tn) taastusremonttööde töökirjelduste ja tööjooniste koostamise“  hinnapakkumusel.

Tehniline kirjeldus:

Kogu projekteeritavale alale tuleb koostada tänava taastusremonttööde töökirjeldus ja tööjoonised, arvestades tingimusi (Lisa 1) ja selle lisasid ning kehtivaid või koostamisel olevaid detailplaneeringuid ja projekte.

1.        Hinnapakkumus  koos käibemaksuga palume esitada hiljemalt  13.11.2018.a kl 12:00 e-posti aadressile marko.metsma@raad.tartu.ee.

Hankija sõlmib töövõtulepingu (Lisa 2) pakkujaga, kelle poolt pakutud hind on madalaim.

Tööde lõpetamise tähtpäev on 31. detsember 2108.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui need ületavad eelarves töödeks planeeritud vahendeid või keskmist turuhinda.

Täiendav info: Marko Metsma, tel 53 944 320-  e-post: marko.metsma@raad.tartu.ee

Lugupidamisega,

Marko Metsma

teehoolduse spetsialist

Lisad:

Lisa 1.         Kalda tee (lõigus Sõpruse pst ring – Luha tn) taastusremonttööde töökirjelduste ja tööjooniste koostamise tingimused koos lisadega..

Lisa 2.         Lepingu vorm.

Document IconHD Lisa tehniline kirjeldus_Kalda_tee.docType: application/msword
Name: HD Lisa tehniline kirjeldus_Kalda_tee.doc

Document IconTöövõtulepingu_tingimused_Kalda_tee.docxType: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Name: Töövõtulepingu_tingimused_Kalda_tee.docx