Asi: Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi 11.c klassi keskkonnalaager 2021.

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0118
Menetlev üksus: Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eneli Mäeots
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi 11.c klassi keskkonnalaager 2021.
Registreeritud: 06.09.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


11.c klassi keskkonnalaager 2021


Eesmärgid


3 õppemoodulit Särghaua õppekeskuses. Vee- ja ilmastiku monitooring Pärnu jõel ja Särghaual.


Tegevused


1) Õppemoodulid TTÜ õppekeskuselt "Muld ja pinnakate", "Evolutsiooni tõendid" ja "Maapõueressursid";
2) Tutvumine püsinäituse ja puursüdamike hoidlaga ning seismojaamaga Särghaual:
3) Kanuudega Pärnu jõel hüdrosfääri teema tegevused - lihtsamad mõõdistused jõel ja inimtegevuse mõju hindamine jõeäärsele piirkonnale;
4) Ilmastikuvaatlused ühe ööpäeva jooksul Särghaua keskuses 3 tunniste intervallidena kahes erinevas kohas ning nende võrdlemine erinevate ilmaennustus portaalide andmetega;
5) Sõit Tartust Särghauale ja tagasi, ööbimine Särghaual, toitlustamine C.R.Jakobsoni Talumuuseumis Kurgjal.


Tulemused


Laager toimub gümnaasiumi geograafia kursuse "Maa kui süsteem" teemade süvendatud õppeks, õpilased analüüsivad saadud teadmisi ning mõõtmis- ja vaatlustulemusi sfääridevaheliste seostena Pärnu jõe ja Särghaua piirkonna näitel, koostavad praktikapäeviku ning vormistavad selle ArcGIS programmis.


Maksumus


3 108 EUR

Tartu kohustused


1 476 EUR

Toetus


1 632 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse programm

Juhtpartner


Tartu Jaan Poska Gümnaasium

PartneridJuht


Lauri Mällo

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2021 - 31.10.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord