Asi: Ilmatsalu kooli loodusõppeprogrammid 2020-21. õa

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0111
Menetlev üksus: Ilmatsalu Põhikool
Vastutav töötaja: Anu Köidam
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Ilmatsalu kooli loodusõppeprogrammid 2020-21. õa
Registreeritud: 31.08.2020

Projekt






Lühikokkuvõte


Projekti abil tõsta Ilmatsalu kooli õpilaste keskkonnateadlikkust


Eesmärgid


Õppeprogrammide eesmärkideks on toetada järgmisi tegevusi: õpilased mõistavad looduses toimuvaid protsesse, õpivad tundma elurikkust, oskavad seostada loodust ning inimühiskonda.


Tegevused


Õppekäigud erinevatesse teemaga seotud paikadesse.


Tulemused


Õpilased märkavad kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme, mõistavad loodusteaduste ja tehnoloogia tähtsust meie igapäevaelus ning tärkab huvi looduse vastu.


Maksumus


3 900 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


3 900 EUR

Kellele taotlus esitatakse


KIK

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse programm

Juhtpartner


Ilmatsalu Kool

Partnerid



Juht


Anu Köidam

Algus- ja lõpptähtaeg


31.08.2020 - 31.08.2021

Osakond


HO allasutus Ilmatsalu Põhikool

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord