Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-21-0104 - Õpihuvilaager MHG gümnasistidele
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Eda Lemberg
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: