Saabunud kiri: Lepingutähtaja pikendamise taotlus

Asja number: RH-21-341
Sari: 4-6 Riigihangete dokumendid (s.h. kirjavahetus)
Teema: Lepingutähtaja pikendamise taotlus
Registreeritud: 29.10.2021
Kellele saadetud: Riina Lill
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: Post

Saatja:
Organisatsioon: TIMORVARA OÜ
Saatja kuupäev: 29.10.2021

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Riina Lill
Vastamise tähtaeg: 29.11.2021
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
29.10.2021 kuni 28.10.2026
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus