Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-19-0077 - Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpetajate professionaalsete õpikogukondade õpiränded kooli arengu toetajana
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Elina Nigol
Seisund: Aktiivne
Seotud dokumendid: