Saabunud kiri: Mürakaebus ja pöördumine Tartu LV poole

Asja number: VP-20-0029
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Mürakaebus ja pöördumine Tartu LV poole
Registreeritud: 25.05.2020
Kellele saadetud: Maarja Aedviir
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik UJ
Saatja kuupäev: 24.05.2020

Menetlemine:
Seisund: Teadmiseks võetud
Vastutav töötaja: Maarja Aedviir
Vastamise tähtaeg: 25.06.2020
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
25.05.2020 kuni 24.05.2095
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus