Saadetud kiri: Linna seisukohad Tartu linna üldplaneeringu kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas ning kutse arutelule

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Kontaktisik HÜPO

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Linna seisukohad Tartu linna üldplaneeringu kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas ning kutse arutelule
Allkirjastaja: Urmas Ahven; juhataja
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 25.05.2017
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 25.05.2017
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20170525_UP-14-003.bdoc ( 2100 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst

Meie 25.05.2017 nr 9-3.2/UP-14-003


Linna seisukohad Tartu linna üldplaneeringu kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas ning kutse arutelule
Lugupidamisega

Urmas Ahven
juhataja


Jaanika Koppel
736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee


Lisad
.