Saabunud kiri: Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetustaotluse osalise rahuldamise otsus nr 10-17/21/1354

Asja number: VP-21-0036
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetustaotluse osalise rahuldamise otsus nr 10-17/21/1354
Registreeritud: 23.03.2021
Kellele saadetud: Merike Tiimann
Dokumendi liik: Otsus
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Saatja kuupäev: 17.03.2021
Saatja number: 10-17/21/1354

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Merike Tiimann
Vastamise tähtaeg: 23.04.2021
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: ELÜPS § 101 lg 1 - Ühtse põllumajanduspoliitika abinõudes osaleva isiku ja tema taotluse andmed
17.03.2021 kuni 16.03.2026
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus