Saadetud kiri: Töövõtulepingu täitmisest

Asja number: RH-18-279

Kirja saaja:
Organisatsioon: RoadWest OÜ

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnamajanduse osakond
Teema: Töövõtulepingu täitmisest
Koostaja: Riina Lill 736 1265 riina.lill@raad.tartu.ee
Registreeritud: 18.01.2019
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 21.01.2019
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
18.01.2019 kuni 17.01.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus