Asi: ENTK Avatud noorsootöö toetus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0098
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Mariliis Maremäe
Teised töötajad: Grete Sarap; Heilika Peterson
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: ENTK Avatud noorsootöö toetus
Registreeritud: 29.06.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Eriolukorra järgselt välinoortekeskuste avatuna hoidmine ning tegevuste toomine
keskuste õuealadele.


Eesmärgid


 Toetada vajaduspõhiselt noortekeskuste põhitegevust ning avatud noorsootöö teenuse pakkumist kohalikul tasandil eriolukorrast väljumise perioodil.


Tegevused


Avatud noorsootöö teenuse pakkumine kohalikul tasandil eriolukorrast väljumise perioodil.


Tulemused


Kättesaadav avatud noorsootöö.


Maksumus


4 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


4 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Noorsootöö Keskus

Millise programmi / meetme raames


Eesti Noorsootöö Keskuse Kohaliku tasandi avatud noorsootöö toetusmeede

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Mariliis Maremäe

Algus- ja lõpptähtaeg


29.06.2020 - 31.12.2020

OsakondShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord