Asi: Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0036
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Ploomike
Vastutav töötaja: Merike Tiimann
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus
Registreeritud: 23.03.2021
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: ELÜPS § 101 lg 1 - Ühtse põllumajanduspoliitika abinõudes osaleva isiku ja tema taotluse andmed
23.03.2021 kuni 22.03.2026
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
23.03.2021 kuni 22.03.2096
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Maheaia hooldus, maheaedviljakasvatuse III jätkukursus, piimandusmuuseumi programm, talukülastused, loovtöö.


Eesmärgid


Kaasnevate haridusmeetmete kaudu õpivad lapsed teemadel, mis on seotud põllumajandusega, tervislike toitumisharjumuste kujundamisega ning puu- ja köögiviljade ning piima ja piimatoodete turustamisest ja tarbimisest tulenevate keskkonnaküsimustega. Lõppeesmärgiks on laste puu- ja köögiviljade ning piima ja piimatoodete tarbimise suurenemine, edendades seeläbi puu- ja köögiviljade ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist.


Tegevused


1) Lasteaia õuealal oleva maheaia hooldus ja laiendamine.
2018. aastal rajatud maheaia kahele peenrakastile kõrgenduste paigaldamine (OÜ Prime Line). Seemnete ostmine nii kevadiseks taimede ettekasvatamiseks kui ka otse peenrale külviks. Kompostkstidesse kompostimiskiirendajate ostmine.

2) Eesti Maaülikooli Mahekeskuse koolitus „ Maheaedviljakasvatus III”.
Jätkukoolitus kolmel eelmisel aastal läbiviidud õppepäevadele kestusega 45 min. Osalejad 5-7a lapsed, õpetajad. Saadud teadmiste edasiandmine rühmade noorematele lastele.

3) Eesti Piimandusmuuseumi programm „Või töötuba”.
Koolitus kestus 60 min. Osalejad 5-7a lapsed, õpetajad.
Saadud teadmiste edasiandmine rühmade noorematele lastele.

3) Talukülastused (Latika talu, Võnnu Mahetalu ja Andre Juustufarm).

Latika talu programm „Putukas-mutukas elurikkusest jutustab”, Lepatriinude rühm 21. mail.

Võnnu Mahetalu mahetaimekasvatuse ja mahemunatootmisega tutvumine, Mesimummide rühm 28. aprillil.

Andre Juustufarmi piima ja juustu tootmise ja valmistamisega tutvumine, Liblikate rühm 7. mail.

4) Loovtöö „Meie sõbrad puu- ja köögiviljad”.
Peale maheaiaga seotud töid-õppepäevi ja talukülastusi kõigi rühmade ühise loovtöö „Meie sõbrad puu- ja köögiviljad” tegemine ja lapsevanematele näituse koostamine. Kasutatakse voolimissavi, mida värvitakse akrüülvärvidega.


Tulemused


Talukülastustel ja EMÜ Mahekeskuse koolitusel osalenud lapsed ja õpetajad omandavad põhjalikud teadmised ja praktilised oskused maheaia rajamisest-hooldamisest ja köögiviljade tervislikkusest, samuti piima ja piimatoodte olulisusest organismile. Nähakse piimatootmist ja vaadatakse juustuvalmistamist. Valmistatakse ise võid. Tutvutakse mahemunatootmisega. Tervisliku, omakasvatatud toidu kättesaadavus suurendab kokkuvõttes lapse valmidust süüa enam puu- ja köögivilju. Loovtöö omakorda kinnistab lapse teadmisi ja võimaldab viia tervisliku toitumise printsiipe ka lapsevanemateni. Projekti tegevuste toimumise ajal käsitletakse rühmades intensiivselt eelpooltoodud teemasid, mis on integreeritud õppekavasse. Projekti tegevuste toimumisajast ja sisust teavitatakse ka lapsevanemaid (lühiinfo meilile).


Maksumus


1 400 EUR

Tartu kohustused


482 EUR

Toetus


918 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Millise programmi / meetme raames


Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Ploomike

PartneridJuht


Heli Põder

Algus- ja lõpptähtaeg


23.03.2021 - 31.07.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord