Asi: PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus põllumajandus- või toidusektori ettevõtte külastamiseks 2021

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0053
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Poku
Vastutav töötaja: Johanna Kompus
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus põllumajandus- või toidusektori ettevõtte külastamiseks 2021
Registreeritud: 06.05.2021

Projekt


Lühikokkuvõte

Eesmärgid


Viinamärdi talu: Lapsed saavad teadmisi lambapiima tootmisest talumeiereis, loomakasvatusest (söötmine, elamistingimused, lüpsmise korraldus) ja piimatoodete valmistamisest.

Võnnu mahetalu: Lapsed saavad teadmisi mahetootmisest talus, selle võrdlusest tavatootmisega ning mõjust keskkonnale. Lapsed näevad ja tutvuvad talutööde ning taimekasvatusega.

Võrsete õpituba: Lapsed saavad praktilisi teadmisi, kuidas tarbida ja kasvatada võrseid.


Tegevused


Viinamärdi talu: 1,5 tunnise õpitoa käigus saavad lapsed näha piimalambaid nende lauta ja lüpsiplatsi. Saavad ise kokku segada lammaste jõusööta, tutvudes selle erinevate komponentidega ja toita lambaid. Saavad maitsta lambapiima tooteid. Täidavad töölehti uute teadmiste kohta.

Võnnu mahetalu: Lapsed osalevad talu tutvustaval ekskursioonil ja 1,5 tunnises õpitoas, kus tutvuvad
taimekasvatusega talus ja praktilise tegevusena
külvavad seemneid ning isutavad taimi. Täidavad
kinnistavaid töölehti ja tutvuvad mahemärgistusega talutoodetel ning toodete pakenditega.

Võrsete õpituba: 60 minutilise õpitoa käigus tutvuvad lapsed võrsetega (mis need on ja kuidas neid kasvatada ning tarbida). Uurivad, milleks võrseid vaja on ja kuidas nad maitsevad. Praktilise tegevuse käigus külvab iga laps endale kahte karbikesse seemneid ja rühmas tarbimiseks ja kasvatamiseks erinevaid seemneid. Samutis saadakse kaasa konspekt, mille järgi nende eest igapäevaselt hoolt saab kanda.


Tulemused


Viinamärdi talu: Lapsed on saanud teadmisi lambapiima tootmisest talumeiereis ja loomakasvatusest. Nad on tutvunud ja degusteerinud talumeierei toodangut ning kinnistanud uusi teadmist töölehte täites.

Võnnu mahetalu: Lapsed on saanud teadmisi mahetootmisest talus, selle võrdlusest tavatootmisega ning mõjust keskkonnale. Lapsed on tutvunud talutöödega, taimekasvatusega ja mahemunade tootmisega. Nad on saanud osaleda praktilise taimekülvamise tegevuses ning kinnistanud uusi teadmisi töölehte täites.

Võrsete õpituba: Lastel kasvab harjumus kasutada toiduks taimi (köögivilju) ja neid ka ise kasvatada. Lapsed on saanud uue kogemuse ja oskuse kasvatada ise kodusteis tingimustes maitsvaid ja tervislikke võrseid.


Maksumus


3 576 EUR

Tartu kohustused


596 EUR

Toetus


2 980 EUR

Kellele taotlus esitatakse


PRIA

Millise programmi / meetme raames


Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Poku

PartneridJuht


Evelin Laugus

Algus- ja lõpptähtaeg


03.05.2021 - 31.05.2021

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord