Asi: HITSA sihtfinantseering ProgeTiigri seadmete soetamiseks

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0072
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Tähtvere
Vastutav töötaja: Liisi Saar
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: HITSA sihtfinantseering ProgeTiigri seadmete soetamiseks
Registreeritud: 30.05.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


ProgeTiigri seadmete soetamine


Eesmärgid


Õppekasvatustöö rikastamine


Tegevused


Programmeritavate robotite kasutamine nii lõimitud õppetegevusteks kui ka vabategevuseks.


Tulemused


Programmeeritavate robotite sihipärase kasutamisega õppekasvatustöö eesmärkide saavutamine.


Maksumus


410 EUR

Tartu kohustused


62 EUR

Toetus


348 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Millise programmi / meetme raames


HITSA ProgeTiiger

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Tähtvere

PartneridJuht


Liisi Saar

Algus- ja lõpptähtaeg


15.05.2019 - 29.02.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord