Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-20-0125 - Noortevolikogu teemaline Erasmus+ projekt
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Airi Park
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: