Saabunud kiri: Imelised aastad

Asja number: VP-21-0006
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Imelised aastad
Registreeritud: 26.02.2021
Kellele saadetud: Mai Hansen
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik AV
Saatja kuupäev: 14.01.2021

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Mai Hansen
Vastamise tähtaeg: 26.03.2021
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
14.01.2021 kuni 13.01.2026
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus