Asi: "Shaping digitally supported and sustainability oriented VET Centers of Excellence in Europe" 

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0129
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: "Shaping digitally supported and sustainability oriented VET Centers of Excellence in Europe" 
Registreeritud: 11.10.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärk tugineb ÜRO tegevuskava 2030 ja ÜRO 17 säästva arengu eesmärkidele, UNESCO maailma tegevusprogrammi (WAP), ELi haridusruumi 2025, Jätkusuutlik Saksamaa haridus (NAP) dokumentidele, mis mõjutavad kutsehariduse arengut.
Kutseõpe peab olema Euroopas digitaalsem ja jätkusuutlikum ning kõrge kvaliteediga ja vastav tööturu vajadustele ja edasiarengule, mis võimaldab koolitada kõrge kvalifikatsiooniga EL oskustöölisi, mis omakorda vähendab töötust ja seeläbi kergendab ka EL sotsiaalsüsteeme, mis omakorda aitab kaasa Euroopa sotsiaalsele stabiilsusele.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on luua projekti partnerkoolides moodsad, tulevikuoskustele ja -ametitele suunatud riiklikud kutsehariduse kompetentsikeskused.
Selleks töötatakse välja ühine tugiraamistik digitaalsete ja jätkusuutlike kutsehariduse tippkeskutste kujundamiseks, mis edendevad riiklikke kutsehariduse- ja koolitusprogramme ja samas ühtlustavad Euroopa kutseharidussüsteemi. Projekti eesmärk on olla poliitiline kõigil tasanditel - kohalik-piirkondlik-riiklik-rahvusvaheline.


Tegevused


Projekti jooksul toimub 7 partnerkohtumist ja koostööseminari (sh tulevikuametite töötuba, maailmakohvik, dialoogifoorumid ja ekspertide paneeldiskussioonid, foorumid poliitikate kujundajatega ). Iga partnerkool töötab välja ühise rakendusstrateegia, mis "kujundab ELi kompetentsikeskused".


Tulemused


Parem koostöövõrgustik ja parem koostöö kohalike, riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel. Kutsehariduse ja -koolituse pakkujad muudavad kutsehariduse digitaalsemaks ja jätkusuutlikumaks. Kutsehariduse kompetentsikeskuste loomine projekti partnerorganisatsioonides. Poliitikate kujundajate kaasamine kutsekoolide edukaks edasiarendamiseks.


Maksumus


30 030 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


30 030 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Saksamaa Riiklik Agentuur

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA2 koostööprojekt

Juhtpartner


Berufsbildende Schulen 1 Uelzen (Saksamaa)

Partnerid


1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
2. Association La Châtaigneraie (Prantsusmaa)
3. Istituto D'Istruzione Superiore Giotto Ulivi (Itaalia)
4. MALTA COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND TECHNOLOGY (Malta)
5. Studienseminar Hannover LBS (Saksamaa)
6. Ausbildungszentrum für Sozialberufe der Caritas der Diözese Graz Seckau Wielandgasse (Austria)

Juht


Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


01.10.2019 - 31.03.2022

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord