Saabunud kiri: Tartu linna üldplaneering 2030+ (Kastani tn 119)

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.1 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) füüsiliste isikutega
Teema: Tartu linna üldplaneering 2030+ (Kastani tn 119)
Registreeritud: 01.09.2017
Kellele saadetud: Urmas Ahven, Indrek Ranniku
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik AR
Saatja kuupäev: 01.09.2017

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Indrek Ranniku
Kellele suunatud: Indrek Ranniku
Vastamise tähtaeg: 01.10.2017
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12
Piirangu lõpukuupäev: 31.08.2092