Asi: Tripsik avastab loodust läbi aktiivõppe programmide 2021/2022

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0087
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Tripsik
Vastutav töötaja: Elle Agarmaa
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tripsik avastab loodust läbi aktiivõppe programmide 2021/2022
Registreeritud: 21.06.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Planeeritavad õppekäigud toetavad riikilikku õppekava täitmist praktiliste kogemuste ja näidete kaudu ning õpitulemuste saavuamist. Saadud teadmisi on võimalik kinnistada igapäevases õppetöös.


Eesmärgid


1. Laps tutvub erinevate koduloomade ja lindudega.
2. Laps saab teada kuidas oravad käituvad loomulikus keskkonnas aastaringis toimuvate muutustega
3. Laps tutvub vee -elustikuga.


Tegevused


Laste osalemine õppeprogrammides - Koduloomad talus, Oravate aastaring, Tunne vee-elustikku


Tulemused


1. Lapsed oskavad väärtustada keskkonda hoidvat mõtteviisi.
2. Lapsed märkavad veekeskkonnas liikide mitmekesisust.
3. Tunnevad erinevaid koduloomi- ja linde, oskavad käituda ja suhelda loomadega ning nendest hoolida.
4. Laps teab orava eluviisi, käitumist tema loomulikus keskkonnas.


Maksumus


1 250 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 250 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

JuhtpartnerPartnerid


Keskkonnainvesteeringute Keskus SA Tartumaa esindus

Juht


Elle Agarmaa

Algus- ja lõpptähtaeg


23.08.2021 - 18.07.2022

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord