Saabunud kiri: Pakkumine piletitele Ateena PM

Asja number: VP-17-0133
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Pakkumine piletitele Ateena PM
Registreeritud: 27.04.2018
Kellele saadetud: Jaanus Tamm
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Saatja kuupäev: 23.04.2018

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Vastamise tähtaeg: 27.05.2018
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
23.04.2018 kuni 22.04.2023
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus