Asi: Tartu Tamme Kooli loodusõppeprogrammid 2018/2019

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0116
Menetlev üksus: Tartu Tamme Kool
Vastutav töötaja: Marge Neltsas
Teised töötajad: Riina Kõlamets
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Tamme Kooli loodusõppeprogrammid 2018/2019
Registreeritud: 14.06.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine on ülioluline, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu


Eesmärgid


Pakkuda õpilastele võimalust osaleda aktiivõppeprogrammides, et luua ja kinnistada õppekavas ettenähtud ja koolitunnis saadud teadmisi loodushoiust, loodusressurssidse säästlikust kasutamisest ning keskkonnateadlikkusest


Tegevused


Õpilased saavad osaleda koolivälistel õppekäikudel.


Tulemused


Õppeprogrammid võimaldavad aineõpetajatel oma tööd mitmekesistada, rakendada aktiivõppemeetodeid, panna õpilasi koostööd tegema ja leidma probleemidele uusi lahenduskäike ning rakendama teooriat praktikas


Maksumus


7 950 EUR

Tartu kohustused


710 EUR

Toetus


7 240 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnaprogramm (KP)

Juhtpartner


Tartu Tamme Kool

PartneridJuht


Anti Kadajane

Algus- ja lõpptähtaeg


14.02.2018 - 07.06.2019

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord