Asi: Tartu Annelinna Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamine ning õppevahendite soetamine.

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0026
Menetlev üksus: Tartu Annelinna Gümnaasium
Vastutav töötaja: Jelena Bitova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Annelinna Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamine ning õppevahendite soetamine.
Registreeritud: 21.02.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Riigikaitselaagri korraldamine gümnaasiumi õpilastele


Eesmärgid


Arendada õpilaste teadmisi ja oskusi riigikaitsest


Tegevused


Riigikaitseõpetuse oskuste praktiseerimine


Tulemused


Õppelaagrist osavõtnud õpialsed omavad teadmisi ja oskusi riigikaitseõpetuse ainekavas ettenähtud mahus.


Maksumus


7 760 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


7 760 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu Annelinna Gümnaasium

PartneridJuht


Marko Tiirmaa

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2019 - 01.12.2019

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord