Saabunud kiri: Re: FW: Hajaasustuse programmi aruanne

Asja number: VP-19-0035
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Re: FW: Hajaasustuse programmi aruanne
Registreeritud: 01.10.2020
Kellele saadetud: Marek Treufeldt
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik GE
Saatja kuupäev: 01.10.2020

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Vastamise tähtaeg: 01.11.2020
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
01.10.2020 kuni 30.09.2095
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus