Saabunud kiri: RE: Jalgpalli hange

Asja number: VP-20-0025
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: RE: Jalgpalli hange
Registreeritud: 20.05.2020
Kellele saadetud: Marek Treufeldt
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik MT
Saatja kuupäev: 20.05.2020

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Vastamise tähtaeg: 20.06.2020
Seotud dokumendid:
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Tere

Selliselt on see vägagi sobilik ja peaks tagama rohkem võimalikke pakkujaid.

Marek Treufeldt
Tartu LV
Välisabivahendite projektijuht
7 361 105
52 59832


From: Kaarel Nestor <kaarel.nestor@kul.ee>
Sent: Tuesday, May 19, 2020 5:00 PM
To: Marek Treufeldt <Marek.Treufeldt@tartulv.ee>
Subject: RE: Jalgpalli hange

Tervist!

Lähtudes meie eilsest telefoni vestlusest annan teada, et arutasime majasiseselt olukorda ning ettepaneku muuta lepingu lisa punkti 1.3 sõnastust vastavalt:
„Taotleja peab tagama, et toetatava jalgpalliväljaku kunstmuru vastab rahvusvahelise jalgpalli assotsiatsiooni (FIFA) nõuetele. Pakutav muru peab olema testitud paigaldusjärgselt FIFA Quality Pro standardi järgi. Kunstmuru lible tüüp – monofilament ja lible tooraine – polüeteen. Kunstmuruväljak peab olema rajatud vähemalt 20mm paksuse elastuskihiga. Kunstmuru peab olema taaskasutatav, mida kinnitab pakkumisega kaasas olev erapooletu test vähemalt ülikooli uurimiskeskuse tasemel või tootja poolne kinnitus, et nad taaskäitlevad nende tarnitud muru.“

Kas see oleks teile samuti sobiv sõnastus?

Tervitades
Kaarel


From: Marek Treufeldt <Marek.Treufeldt@tartulv.ee>
Sent: Monday, May 18, 2020 10:06 PM
To: Kaarel Nestor <kaarel.nestor@kul.ee>
Subject: Jalgpalli hange

Tere

See võimalik leevendus hanketingimustes teeb ainult rõõmu. Praeguse seisuga kvalifitseeruks seal üks pakkuja.
Seega igal juhul toetame muudatust.
Lugupidamisega,

Marek Treufeldt
Tartu LV

Saadetud Outlook Mobile'ist

Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.
This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message.