Saadetud kiri: Tartu linna üldplaneeringu kooskõlastamine

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Organisatsioon: Muinsuskaitseamet
Saatja kuupäev: 15.02.2017
Saatja number: 1.1-7/171-1

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Tartu linna üldplaneeringu kooskõlastamine
Allkirjastaja: Urmas Ahven; juhataja
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 17.05.2017
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 17.05.2017
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20170517_UP-14-003.bdoc ( 4401 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstMuinsuskaitseamet


Teie 15.02.2017 16:53:03 nr 1.1-7/171-1
Meie 17.05.2017 nr 9-3.2/UP-14-003


Tartu linna üldplaneeringu kooskõlastamineLugupidamisega

Urmas Ahven
juhataja


Jaanika Koppel
736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee


Lisad
.