Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-21-0116 - Tartu Kesklinna Kooli keskkonnasäästlike õppeprogrammide läbiviimine 2021/2022 õppeaastal
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Kaire Varrik
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: