Asi: Õppetöö robootika abil

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-17-0143
Menetlev üksus: Tartu Veeriku Kool
Vastutav töötaja: Margareta Samm
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Õppetöö robootika abil
Registreeritud: 20.09.2017

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Karlova, Tartu Kesklinna ja Tartu Veeriku koolide koostöös loodusainete ja matemaatika õppimise mitmekesisemaks muutmine I ja II kooliastmes robootikavahendeid kasutades.


Eesmärgid


Avastusõppe tõhusam rakendamine õppetöös. Õpilaste infotehnoloogiliste pädevuste arendamine ja õpilaste koostööoskuste arendamine. Õppematerjalide väljatöötamine robootikavahendite kasutamiseks tunnis. Tõsta õpetajate pädevust digivahendite kasutamisel tunnis. Koolidevahelise koostöö tõhustamine.


Tegevused


Robootikavahendite ja nende kasutamiseks vajalike seadmete soetamine.
Õppematerjalide väljatöötamine.
Koolituste läbiviimine.


Tulemused


Õpilaste motivatsiooni kasvamine loodus- ja täppisteaduste õppimisel.
Õpilaste koostööoskuste täienemine.
Õpetajate pädevuse kasv digivahendite kasutamisel loodusõpetuse ja matemaatikatunnis.
Kolme kooli koostöös valminud õppematerjalid.


Maksumus


60 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


60 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Innove SA

Millise programmi / meetme raames


Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine

Juhtpartner


Tartu Veeriku Kool

PartneridJuht


Priit Pensa

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2018 - 01.01.2021

Osakond


HO

Projekti lõpetamise põhjus


Finantseerija lükkas tagasi

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord