Saadetud kiri: Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul IV (Soome erialakeele praktiline õpe)

Asja number: VP-19-0060

Kirja saaja:
Organisatsioon: Innove SA

Kirja:
Saatja: Tartu Kutsehariduskeskus
Teema: Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul IV (Soome erialakeele praktiline õpe)
Koostaja: Helina Laine helina.laine@khk.ee
Registreeritud: 08.11.2019
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 08.11.2019
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
08.11.2019 kuni 07.11.2024
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus