Asi: Õpihuvilaager 2021

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0100
Menetlev üksus: Tartu Aleksander Puškini Kool
Vastutav töötaja: Svetlana Dolgorukova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Õpihuvilaager 2021
Registreeritud: 19.08.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhang on avaldanud negatiivset mõju õpilaste teadmiste ja oskuste omandamisele, üldpädevuste kujundamisele ning õpimotivatsiooni hoidmisele


Eesmärgid


Põhihariduse tasemel õppijate (6.-8. klassid) õpimotivatsiooni ja vaimse tervise turgutamine ning üldpädevuste ja ainevaldkondade vastu huvi kujundamise toetamine 


Tegevused


Õpihuvilaagri läbiviimine ajavahemikul 23-27.08.2021


Tulemused


Õpilaste õpimotivatsioon ja vaimne tervis on toetatud silmaringi avardavate ja loominguliste tegevuste kaudu


Maksumus


1 920 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 920 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kultuuriministeerium

Millise programmi / meetme raames


Haridus- ja teadusministri määrus "Õpihuvilaagrite korraldamiseks mõeldud toetusmeetme tingimused COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks haridus- ja noortevaldkonnas"

Juhtpartner


Tartu Aleksander Puškini Kool

Partnerid


Tartu Noorsootöö Keskus

Juht


Tatjana Waldek

Algus- ja lõpptähtaeg


23.08.2021 - 27.08.2021

Osakond


HO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord