Saadetud kiri: SARS-CoV-2 antigeeni kiirtestide soetamine Tartu linna asutustele

Asja number: RH-21-343

Kirja saaja:
Kontaktisik K

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnavarade osakond
Teema: SARS-CoV-2 antigeeni kiirtestide soetamine Tartu linna asutustele
Koostaja: Jaanika Hõim 51 66921 jaanika.hoim@tartu.ee
Registreeritud: 02.09.2021
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 03.09.2021
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
02.09.2021 kuni 01.09.2026
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus