Asi: Testing new Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning (TTT4WBL)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-16-0146
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Kätlin Virgo
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Testing new Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning (TTT4WBL)
Registreeritud: 25.10.2016

Projekt


Lühikokkuvõte


Balti riikides on vajadus praktika juhendajate koolitussüsteemi järele. Kuna seni on rangelt olnud lahus koolipoolsete ja ettevõtete juhendajate väljaõpe, siis ei taga see kvaliteetset tulemust praktika juhendamisel. Lätlaste läbiviidud piltootprojekt näitas, et juhendajate ühine ettevalmistus parandab oluliselt kooli ja ettevõtete vahelist kommunikatsiooni ning selle tulemusena läbi viidud ettevõtte praktika kvaliteeti.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on parandada töökohapõhisel õppel praktika juhendamise kvaliteeti ning selleks välja töötada ja piloteerida koolipoolsete ning ettevõttepoolsete praktikajuhendajate ühised koolitused.


Tegevused


Projekti käigus viiakse läbi uuring koolitusvajaduse väljaselgitamiseks, seejärel koostatakse partnerite poolt õppekava ning piloteeritakse koolitused praktikajuhendajatest moodustatud sihtrühmas. Tartu KHK ülesanne on läbi viia koolituste piloteerimine. Projektis viiakse läbi konverents projekti tulemuste tutvustamiseks, koostatakse õppematerjalid koolituste läbiviimiseks ja koolitatakse haridustöötajad praktika juhendajate koolituste läbiviimiseks.


Tulemused


1. Valminud on praktika juhendaja koolituse õppekava.
2. Valminud on õppematerjalid koolituste läbiviimiseks.
3. Koolitatud on haridustöötajad, kellel on ettevalmistus praktika juhendamiste koolituste läbiviimiseks.


Maksumus


183 267 EUR

Tartu kohustused


45 817 EUR

Toetus


137 450 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Erasmus+ Läti rahvusvaheline agentuur

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA3 uuendussiire

Juhtpartner


Valsts Izglītības satura centrs, Läti

Partnerid


1. LR izglītības un zinātnes ministrija, Läti
2. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Läti
3. Baltic Bright Consulting and Training, Läti
4. Kvalifikaciju ir profesinio mokymo pletros centras, Leedu
5. Lietuvos profesinio mokymo istaigu asociacija, Leedu
6. Kauno prekybos, pramones ir amatu rumai, Leedu
7. Tartu Kutsehariduskeskus
8. Tallinna Ülikool
9. Jyvaskylan Ammattikorkeakoulu, Soome

Juht


Tartu KHK koolitusjuht Kätlin Virgo

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2017 - 29.02.2020

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord