Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-21-0119 - Õpihuvilaager I ja III kooliastmele
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Küllike Kütimets
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: