Asi: Õpihuvilaager Tartu Tamme Kool

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0111
Menetlev üksus: Tartu Tamme Kool
Vastutav töötaja: Marge Neltsas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Õpihuvilaager Tartu Tamme Kool
Registreeritud: 27.08.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Õpihuvilaagrid toetavad õpilaste vaimse tervise turgutamist ja toetavad üldpädevuste ja ainevaldkondade vastu huvi tõstmist.


Eesmärgid


Õpihuvilaagrite eesmärk on leevendada kriisist tingitud negatiivseid mõjusid õpilaste teadmiste ja oskuste omandamisele, üldpädevuste kujundamisele ning õpimotivatsiooni hoidmisele.


Tegevused


1.-9.kl. õpilastele toimub kolm erinevat laagrit. Linnalaagris lõunaoode, lõunasöök. Ööbimisega laagris kolmel päeval kokku 9 toidukorda. Tegevuste korraldamine: loodusmatk, teater, sport, esmaabi, orienteerumine, meeskonnamängud, eneseanalüüs. Muuseumite ja teaduskeskuste külastus: Ahaateaduskeskus, Tartu Loodusmuuseum, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, linnaekskursioon.


Tulemused


Õpilased on osalenud haridus- ja noortevaldkonda ühendatavates laagrites. I ja II kooliastme kaks laagrit on päevalaagrid, III kooliastme üks laager on ööbimisega.


Maksumus


21 120 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


21 120 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja teadusministeerium

Millise programmi / meetme raames


Haridus- ja noortevaldkonna kriisitoetus

Juhtpartner


Tartu Tamme Kool

PartneridJuht


Tiina Tooding

Algus- ja lõpptähtaeg


16.08.2021 - 31.12.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord