Saabunud kiri: Ettepanekud planeeringule “Tartu linna üldplaneeringu 2030+” ühistranspordiga seotud teemadel

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Ettepanekud planeeringule “Tartu linna üldplaneeringu 2030+” ühistranspordiga seotud teemadel
Registreeritud: 17.02.2017
Kellele saadetud: Jaanika Koppel, Urmas Ahven, Indrek Ranniku, Mati Raamat
Dokumendi liik: Ettepanek
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Saatja kuupäev: 16.02.2017

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Ruth Plakk
Kellele suunatud: Jaanika Koppel
Vastamise tähtaeg: 17.03.2017
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12
Piirangu lõpukuupäev: 16.02.2092