Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-20-0134 - Tarkvaraarendaja õppekava mooduli "IT valdkonna alusteadmised" digitaalsed õppematerjalid
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Andrei Atškasov
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: