Asi: Imelised aastad

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0006
Menetlev üksus: Hariduse Tugiteenuste Keskus
Vastutav töötaja: Mai Hansen
Teised töötajad: Kaspar Kreegimäe
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Imelised aastad
Registreeritud: 15.01.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Peredel on vaja tuge vanemlike oskuste tõhustamisel ning laste käitumisprobleemide ennetamisel või nendega toime tulemusel. Programmi „Imelised aastad“ (ingl k The Incredible Years) on rakendatud ligikaudu 30 riigis. Tegemist on rahvusvahelise koolituste süsteemiga, mis on aidanud vähendada laste käitumisprobleeme paljudes riikides ning mille tulemuslikkus on tõestatud.


Eesmärgid


Aidata lapsevanematel arendada tõhusaid strateegiaid, et ennetada ja tulla toime laste käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Tänu õpitule oskavad vanemad vältida stressi tekitavaid olukordi, leida tuge ning saada hakkama raskustega laste kasvatamisel. Vahetud eesmärgid on vanemlike oskuste suurendamine, vanema ja lapse suhte parandamine, laste enesekontrolli ja sotsiaalsete oskuste arendamine, laste käitumisega seotud probleemide vähendamine või ennetamine.


Tegevused


Projekti ettevalmistamine
Grupijuhtidega lepingute sõlmimine
Sihtgrupile vastavate osalejate leidmine ja teavitamine, grupi komplekteerimine
Ruumide ja tehnika ettevalmistamine, tehniline abi, toitlustuse korraldamine, osalejate transpordivajaduse väljaselgitamine ja transpordi korraldamine, arvete koostamine, eelmise perioodi kulude arvestustabeli koostamine
Lastehoiu võimaluse korraldamine, vajadusel lepingu sõlmimine
16 koolitussessiooni läbiviimine lapsevanematele
Grupijuhtide osalemine supervisioonis (vähemalt 2x aastas)


Tulemused


Programmi üldine tulemus on perede oskuslikum toimetulek. Programmis osalenud perede lastel suureneb probleemide lahendamise oskus, paranevad suhted eakaaslastega, areneb väljendus- ja enesekehtestamisoskus, kasvab õpiedukus. Pikas perspektiivis väheneb agressiivne ning antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ja koolist väljalangemine.


Maksumus


8 420 EUR

Tartu kohustused


4 210 EUR

Toetus


4 210 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Tervise Arengu Instituut

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu Linnavalitsus ja Hariduse Tugiteenuste Keskus

PartneridJuht


Annely Võsaste

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2021 - 21.06.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord