Saadetud kiri: Seisukoha küsimine Tartu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu kohta

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Kontaktisik .

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Seisukoha küsimine Tartu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu kohta
Allkirjastaja: Urmas Ahven; juhataja
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 04.02.2016
Seisund: Allkirjastatud
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord