Asi: Baltic Game Industry

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-17-0003
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakond
Vastutav töötaja: Katrin Kask
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Baltic Game Industry
Registreeritud: 05.01.2017


Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärgiks on luua Tartusse arvutimängude arendamisega tegelev inkubaator ning sobivad raamtingimused ning seeläbi parandada Tartu IT-ettevõtete majandusnäitajaid ning luua siia täiendavat kompetentsi ning töökohti mänguarenduse valdkonnas.

Projekti oluliseks osas on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete jagamine. Projekt näeb ette Tartu Teaduspargis mänguarenduse piloot-inkubaatori loomise.


Eesmärgid


Suurendada Läänemere riikide (Soome, Rootsi, Poola, Läti, Leedu, Saksamaa, Taani) mänguarendajate võimalusi ning luua sobiv poliitiline raamistik mänguarendusettevõtetele soodsate kasvutingimuste loomiseks.Tegevused


Olulisimad projekti tegevused:
- tutvumine partnerregioonide riiklike/regionaalsete poliitikatega mänguarenduse valdkonnas;
- ümarlaudade korraldamine ja töögruppide koostamine sobiva poliitilise raamistiku loomiseks Tartus ja Eestis;
- Tartu ja Läänemere regiooni promomine mänguarenduse keskusena.Tulemused


Peamisteks oodatavateks tulemusteks on:
- Mänguarenduse piloot-inkubaatori loomine
- Tartu IT ettevõtete rahvusvaheliste kontaktide suurendamine
- rahvusvaheliste kogemuste vahetamine;

- rahvusvahelise koostöö areng ja kontaktivõrgustiku laienemine.


Maksumus


117 000 EUR

Tartu kohustused


17 550 EUR

Toetus


99 450 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Interreg

Millise programmi / meetme raames


Interreg BSR

Juhtpartner


BGZ Berliner Gesellschaft für internationale  Zusammenarbeit mbH

Partnerid


Kaunase teaduspark, Balti-Saksa Kaubanduskoda, Metropolia University of Applied Sciences, Dania Academy, University of Applied Sciences, Norddjurs Kommune, Tartu Teaduspark, European Games Developer Federation, Kraków Technology Park, Swedish Games Industry, Ventspils High Technology Park, Ventspilsi linnavalitsus, Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut, Berlin University of Applied Sciences, Hamburgi linnavalitsus, Berliini linnavalitsus

Juht


Alo Lilles

Algus- ja lõpptähtaeg


01.10.2017 - 30.09.2020

Osakond


EVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord