Asi: Online picture dictionary for the EU car mechanics

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0062
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Online picture dictionary for the EU car mechanics
Registreeritud: 27.04.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Tänapäeva digimaalimas on oluline kutsehariduse moderniseerimine ja kaasajastamine. Käesoleva projekti eesmärk on luua uus, moderne ja digiajastule kohane õpikeskkond autotehnika kutsehariduse valdkonnas, millele on tagatud lihtne juurdepääs (mitte ainult klassiruumis), mis on tasuta, kasutajasõbralik ja digitaalne ning vastab uue ja praeguse automehaanikute põlvkonna vajadustele edukaks tööks.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on luua põhjalik veebipildisõnastik ELi automehaanikutele. Automehaanikute sõnaraamat on abivahend oskuste arendamiseks ja professionaalse inglise keele edendamiseks. Projekti partneriteks on 6 Euroopa haridusorganisatsiooni 5-st riigist: 5 kutseõppe asutust ja 1 kõrghariduse asutus. Automehaanika sõnaraamatu valitud keel on inglise keel. Sõnaraamatu kogum vastab EL automehaanikute sektori vajadustele ja hõlpsasti juurdepääsetava professionaalse andmebaasi jaoks, mis sisaldab ingliskeelseid termineid, automehaanikute tööriistade nimesid, autoosade nimesid ja süsteemide nimesid, mida toetatakse reaalse fotoga. Selline tasuta automehaanikute veebipiltide sõnastik, mis sisaldab suurt ja süstemaatiliselt grupeeritud teavet ühest kohast, loob lisandväärtuse professionaalsuse suurendamiseks paljudes kutseharidusasutustes ja mujal. Automehaanikute kutsehariduses ja -koolituses ning transpordisektoris tervikuna puudub nii laiaulatuslik digitaalne ajakohane materjal, mis oleks korraga nii atraktiivne kui ka professionaalne.


Tegevused


On arvestatud, et tänapäeval Euroopas on kõrgelt koolitatud automehaaniku omadus lugeda ja kasutada diagnostikaseadmeid ja nende andmeid, kasutada muid erialaseid ressursse võõrkeeltes - statistiliselt kõige sagedamini - inglise keeles. Parim viis iga automehhaaniku peamise eesmärgi saavutamiseks on professionaalne piltide (fotode) sõnastik. Automehaanikute sõnaraamat, mis luuakse Euroopa automehaanikaõpetajate rahvusvaheliste meeskondade ühisel jõupingutusel, on selge, täpne ja annab kasutajale pakutavas visualiseeritud andmebaasis otsingule piisava vastuse. Intellektuaalne toode valmib paljude riikidevaheliste kohtumiste, arutelude, pideva vastastikuse eksperdihinnangu ja seire kaudu, et saavutada transpordisektori eurooplaste laiale üldsusele kõrgeim hariduslik-professionaalne materjal.


Tulemused


Loodud automehaanika sõnaraamat aitab kaasa kutsehariduse moderniseerimisele ja propageerimisele. Seda saavad kasutada nii põhiõppes, kui ka kaugõppes kutseõpurid. Automehaanika sõnaraamatut kasutatakse õppimiseks, teadmiste värskendamiseks ja kontrollimiseks nii kutsehariduses kui ka kõrghariduses õppimise protsessis, tööturuks valmistumisel ja rutiinses tööprotsessis transpordisektoris. Selles ELi automehaanikute veebipõhises pildisõnastikus kasutatakse objektide fotosid, mitte nende animeeritud versioone. See lähenemisviis on praktilisem, keskendub automehaanikute praktilisele tööle diagnostika abil, autoosade vahetamisele ja auto purunenud osade või süsteemide parandamisele. Igat sõnavara toetatakse ühe või enama fotoga, sõltuvalt praktilisest vajadusest. Projekti lõpptulemust rikastab ka välismaiste partnerite kaasamine, kellel on sarnane professionaalne profiil ja kes tunnevad tööturgu ning autotööstust. See asjaolu võimaldab keskenduda tööle üldiselt mitmekülgsemas Euroopa perspektiivis, mis omakorda võimaldab laieneda teistele riikidele, vältides ohtu olla liiga ühe riigipõhine.


Maksumus


16 220 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


16 220 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Leedu Erasmus+ Riiklik Agentuur

Millise programmi / meetme raames


Erasmus + KA2 Startegic Partnership

Juhtpartner


VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLA

Partnerid


Tartu KHK (Eesti), Centro Integrado de Formacion Professional Someso (Hispaania), Berufsschule für Kraftfahrzeugtechnik (Austria), Strokovni izobrazevalni center Ljubljana (Sloveenia), Vilniaus Technologiju ir Dizaino Kolegjia (Leedu)

Juht


Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 28.02.2022

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord