Asi: MHG riigikaitse õpilaste õppekäigud ja laager

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0031
Menetlev üksus: Miina Härma Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eda Lemberg
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: MHG riigikaitse õpilaste õppekäigud ja laager
Registreeritud: 09.03.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Riigikaitset õppivatele õpilastele praktilise õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimineEesmärgid


Toetada riikaitse õppeaine õpetamist


Tegevused


Läbitakse riigikaitse välilaager, toimuvad riigikaitse teemalised õppekäigudMai - oktoober 2020.a. toimub laager ja õppekäigud


Tulemused


Riigikaitseõpetuse raames õpilaste teadmiste ja oskuste kasv


Maksumus


2 900 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


2 900 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside amet

Millise programmi / meetme raames


Kaitseressursside Ameti kaudu üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamiseks, riigikaitseliste õppelaagrite ja õppekäikude korraldamiseks toetuse taotlemise ja eraldamise kord

JuhtpartnerPartneridJuht


Eda Lemberg

Algus- ja lõpptähtaeg


01.02.2021 - 31.12.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord