Saabunud kiri: Küsimus

Asja number: VP-20-0029
Sari: 8-13.1 Kirjavahetus linnamajanduse küsimustes füüsiliste isikutega
Teema: Küsimus
Registreeritud: 05.01.2021
Kellele saadetud: Maarja Aedviir
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik GJ
Saatja kuupäev: 05.01.2021

Menetlemine:
Seisund: Teadmiseks võetud
Vastutav töötaja: Maarja Aedviir
Vastamise tähtaeg: 31.01.2022
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
05.01.2021 kuni 04.01.2096
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus