Saabunud kiri: Pakkumus_Civitta

Asja number: VP-18-0118
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Pakkumus_Civitta
Registreeritud: 19.06.2019
Kellele saadetud: Anneli Säälik
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Civitta Eesti AS
Saatja kuupäev: 19.06.2019

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Anneli Säälik
Vastamise tähtaeg: 19.07.2019
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: RHS § 110 lg 5 - Pakkumus on konfidentsiaalne
19.06.2019 kuni 18.06.2024
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus