Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-19-0077 - Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpetajate professionaalsete õpikogukondade õpiränded kooli arengu toetajana
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Elina Nigol
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: