Saabunud kiri: Re: Hajaasustuse programmi 2019 toetusleping

Asja number: VP-19-0035
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Re: Hajaasustuse programmi 2019 toetusleping
Registreeritud: 18.12.2019
Kellele saadetud: Marek Treufeldt
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik IJ
Saatja kuupäev: 11.12.2019

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Vastamise tähtaeg: 18.01.2020
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
19.12.2019 kuni 18.12.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus