Saabunud kiri: Seisukoha andmine Tartu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu kohta

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Seisukoha andmine Tartu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu kohta
Registreeritud: 07.03.2016
Kellele saadetud: Jaanika Koppel, Urmas Ahven
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Tähtvere Vallavalitsus
Saatja kuupäev: 07.03.2016
Saatja number: 7–12/ 152–1

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Ruth Plakk
Kellele suunatud: Indrek Ranniku
Vastamise tähtaeg: 07.04.2016
Failid: dkiri_TartuLV_Seisukoht YP KSH programmi eeln6ule_07-03-2016.bdoc ( 57 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:


Tähtvere vallavalitsus saadab Teile digitaalselt allkirjastatud kirja 07.03.2016 nr 7–12/ 152–1
Teema: Tartu linna üldplaneeringu KSH programmi eelnõu kohta seisukoha andmine
Allkirjastaja: vallavanem Rein Kokk
Paberil dokumente ei saadeta
Palume Teilt kirja kättesaamise kinnitust meilile vald@ilmatsalu.ee


dkiri_TartuLV_Seisukoht YP KSH programmi eeln6ule_07-03-2016.bdoc