Asi: Riigikaitseõpetuse õppelaagrite korraldamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-17-0164
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Veronika Kupri
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Riigikaitseõpetuse õppelaagrite korraldamine
Registreeritud: 27.10.2017

Projekt


Lühikokkuvõte


Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamise kulude katmiseks.


Eesmärgid


Toetada riigikaitse õpetust koolis.


Tegevused


22.-24. mail 2018 (3 päeva) toimub KVÜÕA harjutusväljal riigikaitse laager 115 õpilasele.


Tulemused


Korraldatud on õpilastele riigikaitse laager.


Maksumus


8 764 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


8 764 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raames


Kaitseressursside Ameti kaudu üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamiseks, riigikaitseliste õppelaagrite ja õppekäikude korraldamiseks toetuse taotlemise ja eraldamise kord

JuhtpartnerPartneridJuht


Tartu KHK õpetaja Tiit Kaber

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2018 - 01.12.2018

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord