Saabunud kiri: Koolikava kaasavate meetmete toetus. Lasteaed Meelespea projekt "Igal rühmal oma peenar, igal lapsel oma taim"

Asja number: VP-18-0063
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Koolikava kaasavate meetmete toetus. Lasteaed Meelespea projekt "Igal rühmal oma peenar, igal lapsel oma taim"
Registreeritud: 05.04.2018
Kellele saadetud: Heda Kala
Dokumendi liik: Otsus
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Saatja kuupäev: 05.04.2018
Saatja number: 10-17/18/1379

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Heda Kala
Vastamise tähtaeg: 05.05.2018
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: ELÜPS § 101 lg 1 - Ühtse põllumajanduspoliitika abinõudes osaleva isiku ja tema taotluse andmed
05.04.2018 kuni 04.04.2023
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus