Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-20-0118 - IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm 2020
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Andrei Atškasov
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: